Предимства на депозит

 • Висока доходност

  Получавате гарантирана висока доходност чрез фиксиран лихвен процент за вашите спестявания в лева и евро за целия период на депозита

  • 3 години – 1,35%
  • 5 години – 1,65%
  • 7 години – 1,75%
 • Удобство

  Не е необходимо да посещавате офис на банката, нито да чакате на опашки:

  • Откривате депозита онлайн, без да посещавате банков офис в удобно за Вас време.
  • Получавате целия пакет документи чрез куриер на посочен от Вас адрес.
  • Получавате регистрация за Виртуална банка (онлайн банкиране). През нея можете да наблюдавате своите депозит „Всичко е точно“ и разплащателна сметка.
 • Сигурност

  • Получавате безплатно застраховка „Злополука“ с покритие до зададената от Вас крайна цел на депозит „Всичко е точно“. Застрахователната премия се плаща ежемесечно от името и за сметка на БАКБ, Вие сте ползвател на застраховката.
  • Вашите спестявания в общ размер до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките. За повече информация вижте тук.


За да откриете депозит „Всичко е точно“, трябва да отговаряте на следните условия:

 • Да сте пълнолетно физическо лице, български гражданин.
 • Да не сте навършил 65 години към датата на откриване на депозита и сключване на застраховката и да не навършвате 70 години към датата на падежа на депозита.
 • Да нямате определена трайно намалена или загубена работоспособност (инвалидност) от и над 50% или да не сте в процедура за такава.
 • Да не сте диспансеризиран като хронично болен.

Какво е необходимо и колко време ще Ви отнеме за подаване на заявка за депозит „Всичко е точно":

 • Да изберете срок, валута, месечна вноска или крайна цел на депозита. Минималния размер на месечната вноска е 50 валутни единици, общата крайна цел на депозита/ите „Всичко е точно“, която ще се достигне на падежа не трябва да надвишава 50 000 лв. или тяхната равностойност.
 • Да попълните Вашата заявка от компютър или мобилно устройство, което ще Ви отнеме до 5 минути.
 • Да прикачите снимка/и на документ за самоличност (лице и гръб) в следните формати: .pdf, .jpeg, .jpg, .png
 • Да предоставите валиден мейл, мобилен телефон и адрес за доставка на документи.
Видео чат
Свържете се с наш консултант