Предимства на Онлайн депозит

 • Висока доходност

  Получавате висока доходност за всички валути и срокове.
  • Това е нашият начин да Ви кажем добре дошли в БАКБ. Може да спестявате, започвайки от 1,000 лева. Получавате гарантирана доходност върху парите си.

 • Удобство

  Не е необходимо да посещавате офис на банката, нито да чакате на опашки:
  • Откривате депозита онлайн, без да посещавате банков офис, в удобно за Вас време.
  • Получавате регистрация за Виртуална банка (онлайн банкиране). През нея ще можете да управлявате своите Онлайн депозити, както и да разкриете нови такива.
  • Входящите преводи за захранване на Онлайн депозит са без такси и комисионни.
 • Сигурност

  Вашите спестявания в общ размер до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките. За повече информация вижте тук.

За да откриете Онлайн депозит, трябва да отговаряте на следните условия:

 • Да сте пълнолетно физическо лице, български гражданин или гражданин с постоянно пребиваване в България.
 • Да нямате и да не сте имали сметки в Българо-американска кредитна банка АД или да сте имали само онлайн депозит/и към момента на регистрация и подаване на заявката за откриване на нов Онлайн депозит през този сайт.
 • Да захраните депозита от Ваша лична сметка като физическо лице-титуляр в българска или друга банка в страна-членка на ЕС, в срок от 15 календарни дни.
 • При прекратяване на депозита, средствата Ви се възстановяват по сметката, от която сте го захранили.

Какво е необходимо и колко време ще Ви отнеме за подаване на заявка за Онлайн депозит:

 • Да изберете срока и валутата на депозита. Минималният размер на депозита е 1 000, а максималният размер е 500 000 валутни единици.
 • Да попълните Вашата заявка от компютър или от мобилно устройство, което ще Ви отнеме до 5 минути.
 • Да прикачите снимка/и на документ за самоличност (лице и гръб) и Удостоверение за постоянно пребиваване ако сте чужденец, с общ максимален размер до 1 MB, в следните формати: .pdf, .jpeg, .jpg, .png.
 • Да предоставите валиден мейл адрес и мобилен номер.
 • Да потвърдите заявката чрез въвеждане на код, който ще получите като SMS съобщение на зададения от Вас мобилен номер.

 

 

За повече информация, моля вижте секция „Въпроси и отговори

Видео чат
Свържете се с наш консултант